Kdo sedí na pomyslném trůnu tvé ženské duše?

Být ve svém středu, nacítit se na vlastní duši, uvědomit si pravdy a touhy svého srdce, a pak na základě nich naučit jednat i svůj rozum. To je cesta, k níž inspirujeme ženy ve světě La Que Sabe.

Dostat se do kontaktu se svou čirou duší, svou vnitřní bohyní, nejde zvládnout na logické rozumové úrovni, v níž po většinu svého života setrváváme. Je třeba se dostat hlouběji do našeho podvědomí, do dimenze naší ženské intuice, skrytých přestav, tužeb a pocitů, které se mnohdy bojíme vyslovit, protože je rozum atakuje svými argumenty.

Pro naše šťastné bytí je potřeba se nad rozum povznést a niterné hlasy své duše nepotlačovat, ale napojit se na ně a kráčet spolu s nimi v bytí tady a teď. Pokud tohle dokážeme, rozum se přizpůsobí a bude nám sám vycházet vstříc v rozvíjení našeho jedinečného ženského potenciálu.

Zdroj obrázku: pexels.com

 

Ta, která ví, je žena intuitivní, meditující, setrvávající v přítomném okamžiku. Nádherným nástrojem k napojení se na její vlastní niterný zdroj je meditace. Ovšem meditací není pouhé vědomé spočívání v ní, meditativní činností je i tanec, malování, pozorování krajiny, jóga, milování…

Jsou to všechny chvíle, kdy vnímáme srdcem. Kdy se odpojujeme od svého rozumu a necháváme své pohyby, svůj dech, své jednání, aby se děly plně, tak, jak to z hloubi duše cítíme a jak je to pro nás samé pravdivé a přirozené. Jsou to chvíle, kdy jsme u sebe, ve svém středu a vše nazíráme skrze něj.

Sedí tvá bohyně na trůnu?

Svůj střed si můžeš představit jako nádherný velký trůn uvnitř tvé duše. Pokud jednáš v souladu se svým vnitřním hlasem, v souladu se svou duší a ženským prožíváním, kterým se podřizuje i tvoje rozumové jednání, pak jsi v pevném spojení se svou vnitřní bohyní, která na tvém trůnu kraluje. Jestliže se však motáš v začarovaném kruhu myšlenek, pochybností a sebetrýznění, které vychází z vnějšku a ty se je snažíš slepě následovat, abys odpovídala představám jiných, pak svou vnitřní bohyni z jejího trůnu sesazuješ, tvůj vlastní střed je nestabilní a i tvůj život se zdá být vratkým.

Zdroj obrázku: pexels.com

 

To podstatné je najít důvěru v sebe sama, ve svůj vlastní zdroj. V to, že mám sebe sama a svůj trůn, který mi umožňuje cítit pevný bod v sobě. Nemusím pak hledat pevné body kolem sebe ve vnějším světě, upínat se na druhé a hledat jistoty. Pokud důvěřuji sobě samotné a své intuici, pak je můj trůn stabilní, ať se děje cokoli, a já se o něj mohu opřít. Zdroj moudrosti, ale i lásky, radosti, zdraví a hojnosti vyvěrá primárně ze mě. To já rozhoduji o tom, jestli se v životě vydám cestou uvolnění, nebo jestli budu sevřená strachem, abych neudělala něco špatně.

Sluha, nebo pán?

Pokud ve svém životě necháváš primárně vládnout rozum a nenasloucháš vnitřní bohyni, pak tvá duše velmi strádá. Jestli chceš jít cestou radosti a naplnění, pak se nauč rozlišovat, kdy k tobě promlouvá vnitřní bohyně a kdy ti radí tvůj sluha rozum. Pozoruj myšlenky a pohnutky, které k tobě přichází a všímej si, které vychází z tvého nitra a které jsou převzaté a nepatří k tobě.

Uvědom si, že je ve tobě skrytá bohyně, která je spjatá s tvou ženskou duší a je vladařkou tvého štěstí. To ona určuje směr, to ona velí.

Rozum je pouze jejím sluhou, který jí pomáhá její vlastní cestu a touhy reálně uskutečňovat. Rozum se snaží dobře radit a chránit jí, protože on vidí a zná vnější okolnosti. Bohyně se však rozhoduje na základě vnitřní moudrosti, nikoli vnějších podmínek.

Jak se tvá bohyně cítí?

Vnitřní bohyně s tebou komunikuje skrze tělo a pocity. Můžeš tak snadno rozpoznat, co jí dělá dobře, a co ne. Pokud se nemůžeš rozhodnout, váháš nad něčím, zkus si představit v dané situaci svou vnitřní bohyni. Jak se cítí? Je nadšená? Cítíš, jak ti v těle poskakuje a tetelí se? Nebo se krčí v koutě za svým trůnem a ty na staženém žaludku cítíš, jak je jí úzko? Orientuj se podle těchto pocitů a jednej tak, aby se tvá vnitřní bohyně měla stále důvod usmívat.

Ptej se sama sebe, co potřebuješ. Dovol si chvíle, kdy se tvé vědomí zcela rozpustí v něčem příjemném. Dovol si žít život plně ukotvená v tomto prožívání, nikoli v zajetí myšlenek.

Medituji, tedy JSEM

Meditace sama o sobě je oproštění se od myšlenek, jde o prožívání plného tady a teď. Meditace se děje i při extatickém tanci, kdy přestávám vnímat okolní svět. Děje se při józe, v níž se napojuji na svůj niterný zdroj…

Meditace se děje při činnostech, u nichž vypínám hlavu a zapínám srdce.

K prohloubení vztahu se svou duší slouží i tzv. řízená meditace. Řízená meditace je o tom, že se necháváme vést laskavým hlasem někoho druhého, který vede naše vědomí do jeho hloubek a my tak můžeme pomocí podpůrných otázek přijít do kontaktu se svou vnitřní bohyní. Je to velmi příjemná záležitost, protože jakmile sestoupíme do hloubky našeho nitra a napojíme se na svou duši, pak mnohem intenzivněji vnímáme a prožíváme slova, která k nám skrze meditaci přichází. Můžeme tak hluboko v sobě ukotvit pozitivní myšlenky a afirmace a také si poléčit různá vnitřní zranění.

Ať už zvolíme jakoukoli formu uvědomování, zvnitřňování, meditování, přiblíží nás to vždy k vlastnímu zdroji, vnitřní bohyni, se kterou si vytvoříme svůj komunikační kanál. A pak už nebudeme tápat, protože budeme vědět, kde hledat ty pravé odpovědi pro svůj život.

Pokud máš zájem se více nacítit na svou vnitřní bohyni, pak tě moc zveme do našich nově vytvořených Audio lázní pro bohyni!

Nechť  v tobě vždy vládne bohyně! ♥

Petra Pospíchalová
Zasněná víla s hlavou plnou nápadů, knihomilka, pisatelka a kreativní duše, která miluje psaní a práci s textem všeho druhu. Bytostně ctí přírodu, má vášeň pro tancování, výletování, focení a ženský seberozvoj. Srdcem je naladěná na inspirující svět La Que Sabe.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.