archetyp-ženství

Archetypy antických bohyň vždy symbolizovaly svobodného ženského ducha.
Naším cílem je, aby se ženy s těmito archetypy ztotožnily,
aby se ztotožnily s pradávnou pravdou, ženskou podstatou a zbavily se společenských pout.

 Následuj tyto bohyně v sobě, neboť “ony vědí”.

Bohyně Afrodita věří, že její tvář i tělo jsou neoddělitelné od jejího vnitřního světa, vnímá oba světy jako celek, jako jeden a tentýž svět. Proto Afrodita miluje péči a hyčkání svého těla, tváře i vlasů, stejně jako ráda pečuje o svého ducha! Ví, že ani jedno ani druhé nemůže zanedbávat. Péči, kterou věnuje své boží schránce, vnímá jako nanejvýš smysluplně prožitý čas, je to čas, kdy je pouze sama se sebou, hýčká se, plně vychutnává každý moment, nikam nespěchá, ví totiž, že si tuto péči zasluhuje z jednoho prostého důvodu, a totiž, že je ŽENOU! Afrodita moc dobře ví, že pokud by si tento čas nedopřála, nikdy by se nemohla naplno věnovat svému vládnutí - zářit a rozdávat radost a krásu svému okolí!!! Pro Afroditu je naprosto každá dívka i žena krásná a moc si přeje, aby se takto vnímaly i ony samy! Touží po tom, aby ženy oslavovaly své ženství, milovaly svou nenapodobitelnou krásu, hýčkaly se a zářily, aby zářily radostí, že jsou ženami. Tato bohyně samu sebe vnímá jako umělkyni a umělecké dílo zároveň, vnímá svou proměnlivost a každým dnem nejrůznějšími způsoby manifestuje své ženství. Je pro ni důležitá moc přítomného okamžiku a bdělost, se kterou vykonává každičký úkon, kdy jsou její mysl i srdce plně přítomny! Bohyně Afrodita ví… , že ženská tvář, vlasy, i tělo jsou doslova Božím darem.
Tuto bohyni představujeme jako Bohyni koncentrace, činu, namíření, pohybu, odhodlání, bdělosti a divokosti. Artemis tuší, cítí, vidí svou vlastní vizi, poslání a svou cestu. Svými činy oslavuje sám život. Uvědomuje si, že v jádru své bytosti je svobodnou ženou, jejíž svobodu ji nemůže nikdo vzít. O Artemis můžeme mluvit též jako o patronce lovců a divoké zvěře nebo také jako o patronce "lovkyň snů". Když si v duchu Artemis představíme, jak lehce a hbitě běhá po lese a loví své sny, uvědomíme si taktéž důležitost těla, které Artemis slouží jako důležitý prostředek k dosažení její vize. Ona ví, že její duch je neoddělitelný od jejího těla, ví, že záleží na tom, jak se bude ve svém těle cítit. Artemis své tělo miluje a ctí, je na něj napojená, vnímá ho! Tato krasná bohyně vyjadřuje archetyp nezávislého, nepolapitelného a nezkrotného ženského ducha, jenž se řídí pouze svým vlastním instinktem. Svým lukem Artemis sebejistě zaměřuje svůj cíl a nenechá se ničím a nikým odradit, nesejde ze své cesty, neboť ona ví... Ví, že ona sama musí věřit svému snu, své cestě, své vizi. Artemis si především z celého srdce přeje v ženách zapálit loveckou vášeň, vášeň pro lovení snů, které každá žena uvnitř sebe skrývá.
Bohyně Deméter bedlivě naslouchá ženským duším, naslouchá jejich chutím a tužbám, po kterých volají. Často ale slyší volání nenaplněné, hladové duše, která je roky a roky zanedbávána, ošizována o to, co ji patří, o to, co ji vyživuje! A tak Deméter nutí ženy zastavit se a zamyslet se nad tím, čím vyživují svá srdce, těla i mysli, ať už jsou tou výživou vjemy, které absorbují, emoce, které prociťují, zážitky, které prožívají, potrava, kterou vkládají do úst, či lidé, kterými se obklopují. Tato bohyně také střeží odvěké tajemství ukryté v ženském lůnu. Deméter našeptává ženám krásná slova o moci, síle a tvořivosti jejich sexuality - našeptává slova o důležitosti toho, jakého člověka se rozhodnou, i v této oblasti, přijmout, neboť záleží na každé energii, které se otevřou! Deméter vzkazuje každé ženě a dívce: "Cti a miluj samu sebe natolik, že se vždy zastavíš a vyslechneš své srdce a svou duši, která Ti vždy bude moudře radit, co máš či co nemáš přijmout! S láskou vyživuj své tělo i nitro!" A tak Deméter bude vždy stát po boku všech žen, bude jim stále neúnavně připomínat jednu větu: "Buď věrná sama sobě!".
Odvěká ženská moudrost - to je bohyně Athena. Tato bohyně v ženách probouzí vědomí vlastní jedinečnosti, unikátnosti, připomíná jim sílu ženského principu, principu bez kterého by tento svět začal pomalu uvadat. Chce po každé ženě, aby vědomě uchopila svou výjimečnou hodnotu a vynesla ji na světlo světa. Athena ví, že každá žena má zde své jedinečné poslání, ale také ví, že jedno poslání společné všem ženám, je léčit tento svět! Tato mocná bohyně nabádá každou dívku a ženu k uvědomění si vlastní tvořivé síly, k uvědomění si nejvyšší kosmické energie, dřímající uvnitř každé z nich. Svou bezpodmínečnou láskou Athena vyzývá k překročení vlastního stínu, kdy ženy budou druhým ženám přát jejich krásu a úspěch, kdy se ženy budou navzájem inspirovat a podporovat, namísto aby žárlily a soutěžily. Pomáhá si plně uvědomit a uchopit vlastní potenciál, který je v KAŽDÉ ženě na této planetě, pomáhá překonat strach ze změny, nabádá ke spolupráci a k odvaze vykročit. Athena zapaluje jiskru vědomí vlastního božství, vlastní božské podstaty. Probouzí ženy, probouzí ženství, probouzí Bohyně.

Celodenní taneční ženské kruhy La Que Sabe jsou založeny na archetypech ženství

Staň se Afroditou, Demeter, Artemis a Athenou! Více informací po rozkliknutí obrázku :-). Nejbližší kruh je: Jsem Artemis: 3. 6. 2017
Těšíme se na Tebe!