Chrámové tance: hlubinná paměť ženské duše

Margot Sara Vaneková

taneční ženské kruhy

La Que Sabé podporuje chrámový tanec

Chrámový tanec

Ožívání hlubinné paměti ženské duše

Chrámový tanec je pro ženskou duši jako setkání se zdánlivě ztracenou částí sebe sama, kterou celý život hledala. Je jako jemné zemětřesení v poušti, které zpoza písku vynořuje, oprašuje tisíce let staré svitky, již dávno zapomenuté a přesto tak důvěrně známé. Setkání s chrámových tancem je skutečně takové: oprašuje hlubokou moudrost, kterou máme zapsanou v paměťi našeho těla. Jediné, co je zapotřebí, je tuto paměť probudit zpět k životu, skrze ženský projev služby Bohu, skrze život samotný: skrze tanec.

Z historického hlediska je chrámovou tanečnicí žena – kněžka, zasvěcená do zákonitostí Země a Ducha.  Skrze tanec rozeznívá píseň Věčnosti v těch, kteří ji sledují, a zaplňuje prostor energií posvátného, proměnlivého tady a teď.

Chrámové tanečnice byly trénovány v tvoření posvátné geometrie skrze postoje a pohyby těla v prostoru. Přísná, avšak ladná geometrie ženského těla je zaznamenaná v tanci starého Egypta, Indie, Číny, Bali, a dalších zemí. Posvátná geometrie v tanci měla za účel posvětit to, co je zde, skrze ztělesnění a napodobení toho, co je nahoře – tedy rituální formou. Chrámové tanečnice svým tancem provázely jakékoli důležité etapy v cyklu roku, oslavy a přechodové rituály.

celodenní ženské kruhy

Posvátná geometrie ženského těla

V dnešní době, kdy čím dál více žen cítí volání po znovunapojení na archetypální knihovnu svého těla, je více než potřebné toto volání vyslyšet a začlenit do současného života. Chrámový tanec nabízí  možnost proniknout skrze vlastní, autentický prožitek k jádru Bytí, a zprostředkovat sílu tohoto prožitku světu, tak, aby byl schopen probudit se do vědomí své krásy a jedinečnosti.

Chrámový tanec má tu moc sjednocovat a sbližovat, znovu shledat v ženách své sestry. V dnešní době není podstatné dodržení dogmat, techniky a pravidel starověkých kultur, ačkoli jejich základní přehled může být důležitou součástí v procesu rozpomenutí; dnes je podstatné především vrátit se sama k Sobě, projevit úctu a vděčnost vůči životu, a v radosti oslavovat blaženost Matky Země a své Věčné Duše.

To je ženská podoba služby Bohu: v radosti z pohybu, v rytmu, v nezkrotné svobodě,  v tvořivé síle. To je poselství, které současná společnost tolik potřebuje, aby se mohl proměnit společenský systém směrem  k ohleduplěnjšímu, více lidskému modelu, který si uvědomuje, že vykořisťování Země se rovná vykořisťování člověka.

Chrámové tance - znovuobjevení posvátna ženskosti

Chrámové tance – znovuobjevení posvátna ženskosti

Chrámový tanec je však jazykem duše a Ducha: není možné mu porozumět racionálně. Lidé mu nemusí rozumět, ale to nemění nic na tom, že působení energie-vědomí chrámových tanečnic mocně ovlivňuje kolektivní pole Země. Protože každý jednotlivec pracující sám na sobě je přínosem pro společnost, představte si tu sílu, znásobenou kruhem žen.

Ženy v současnosti potřebují navrátit vědomí své Síly, která je ve spojitosti s ženstvím z historického hlediska značně utlumená. Ona však navzdory tomu vždy byla a je, a chrámový tanec je jednou z možností, jak ji začít znovu zažívat a uplatňovat v životě. K tomu je zapotřebí rozpohybovat a promeditovat ty části těla, v nichž jsou nejvíce naakumulovaná ženská tramuata dávné minulosti: pánevní dno, břicho a hrudník.

Z mého pohledu je tento proces nezbytnou součástí chrámového tance současnosti, protože odblokování energií bránících plnému projevu ženského potenciálu je posvátnou službou sobě a své rodové linii. Tato doba nutně potřebuje, aby se ženy staly znovu ženami a cítily, co to znamená – skutečně autenticky,  bez společenských, rodových, či spirituálních konceptů.

Proto je mým velkým přáním, aby se chrámový přístup k tanci stal nikoli dogmatickou, ale spontánní a hlubinnou meditací: rituálem, který může žena využívat ve svém životě pro podporu svých záměrů a směřování, a zároveň příležitostí, jak se propojit s dalšími ženami – sestrami, a uvědomit si skrze ně odraz sebe sama, Univerza a Matky Země.

La Que Sabe z celého srdce děkuje za článek Margot Saře Vanekové, podívejte se na její web: KŘIŠŤÁLOVÁ PLANETA 

Chceš s námi tančit? Přidej se do naší AKADEMIE LA QUE SABE

akademie-la-que-sabe

Rok tance, jógy a smíchu

Rok tance, jógy a smíchu

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.